pillars
archetypes
following the sun
decalogue
ladder of the world
pillars
vertical library
seeds
more works
myself as a seed
multimedia
works for sale
musical metaphors

viziunea artistică a sculpturii abordează fenomenul muzical prin prisma unei senzorialități care cuprinde dar transcende
obiectivitatea auditivă

prin transparenţa notei, care părăseşte
tiparul notaţiei convenţionale, percepţia asupra discursului muzical este definită prin capacitatea de identificare a
substraturilor conotative ale textului muzical, care necesită o disponibilitatea interioară de a procesa în manieră creativă
informaţiile din partitură

această abordare a actului artistic evită prin explorarea propriilor interogaţii și reflecții combustia rapidă a resurselor
interpretative

dr. lucian gheju


> more about musical metaphors« back  |  next »  |  home
musical metaphors / project musical metaphors / project musical metaphors / project musical metaphors / project musical metaphors / project musical metaphors / project musical metaphors / project musical metaphors / project musical metaphors / project